Цікава інформація
Загальний об'єм матеріалів -
20GBt
Загальна тривалість матеріалів -
24 години
Максимальна кількість одночасних
підключень -
60
Середня тривалість відеофрагменту -
20GBt
Найбільш популярне відео -
Відеосервер
Процесор: PIII 1GGh
RAM: 512 Mbt
HDD: 36 GBt SCSI
Lan : 100 MBps
Відеосервер. Натисніть для перегляду збільшеного зображення
Продюсер
Процесор: PV 2GGh
RAM: 1024 Mbt
HDD: 256 GBt SCSI
Lan : 100 MBps
Відеосервер. Натисніть для перегляду збільшеного зображення
Про проект : Схема функціонування
Лабораторія мультимедійних технологій займається проведенням інтернет-трансляцій в режимі реального часу, створенням відоелекцій та різноманітних відеоматеріалів, забезпеченням доступу глядачів до відеоресурсів про університет. Можна виділити такі наступні схеми роботи технічної бази лабораторії:

Для більш детального ознайомлення зі схемами роботи виберіть одне з приведених вище посилань із списку.

Система Інтерент-мовлення в університеті базується на основі технології Windows Media Technology. Трансляції проводяться як в режимі реального часу так і "за вимогою". Для оптимального використання каналів проводится мовлення як в редимі багатоадресатного мовлення так і в режимі одноадресатного мовлення. Зворотній зв'язок під час трансляцій забезпечується як через cпеціальну кімнату в університетському ЧАТі так і через використання програми Netmeetig, що використовує як шлюз Cisco IPVC.