Цікава інформація
Загальний об'єм матеріалів -
20GBt
Загальна тривалість матеріалів -
24 години
Максимальна кількість одночасних
підключень -
60
Середня тривалість відеофрагменту -
20GBt
Найбільш популярне відео -
Відеосервер
Процесор: PIII 1GGh
RAM: 512 Mbt
HDD: 36 GBt SCSI
Lan : 100 MBps
Відеосервер. Натисніть для перегляду збільшеного зображення
Продюсер
Процесор: PV 2GGh
RAM: 1024 Mbt
HDD: 256 GBt SCSI
Lan : 100 MBps
Відеосервер. Натисніть для перегляду збільшеного зображення
Про проект : WM Technology
Microsoft Windows Technologies базується на основі Windows 2000 Server/ Advanced Server (WS) на якому знаходиться серверна частина програмного забезпечення Windows Media Server (WMS), що забезпечує трансляцію сигналу. Програма для кодування відеоінформації Windows Media Encoder (WME) може знаходиться або на самому сервері або на іншому комп’ютері-“продюсері”. Encoder може працювати в трьох режимах. В першому режимі він може здійснювати переконвертацію завчасно створених, наприклад в відео редакторах, відео файлів формату asf, avi, mpg в потоковий формат Windows Media Video (WMV) та аудіо файлів mp3, wav в потоковий формат Windows Media Audio (WMA) з метою подальшого розміщення на WS для організації мовлення “за вимогою”. В другому режимі WME використовується для захоплення сигналу від відеокамери та мікрофону , кодування його в потоковий формат та передачу його по HTTP на WMS, який відразу ж здійснює трансляцію сигналу під’єднаним до сервера користувачам. Третій режим відрізняється від другого тільки тим, що перекодоване до цифрового вигляду відео та аудіо зберігаються на жорсткому диску “продюсера” і в подальшому розміщується на WS для організації трансляції “по вимозі”.

На виборі параметрів роботи WME користувач може задати кількість потоків, яка буде використовуватися для кодування інформації, та розмір кадру. Для кожного відео потоку можна вказати частоту зміни кадрів, максимальну бітову швидкість, тип кодеку, інтервал між ключовими кадрами, час буферизації. Для аудіо потоку вказується кодек та максимальна бітова швидкість Програма містить завчасно налаштовані набори параметрів для кодування інформації з подальшим розповсюдженням по каналам різної пропускної здатності: ISDN, LAN, DSL, модемних з’єднань. Бітова швидкість може змінюватися від 28 Кbps до 2Mbps. При необхідності користувач може самостійно задати параметри, що будуть забезпечувати необхідну якість зображення при передачі по заданим лініям зв’язку. WME здійснює кодування використовуючи наступні потокові відео формати: Windows Media Video V7/V8/V9, MPEG 4 V1/V3; для кодування використовуються кодеки Windows Media Audio V8/V9 та ACELP.net. При виборі параметрів кодування відмінних від стандартних користувач має згенерувати файл опису, в якому вказані встановлені параметри потоку, для можливості здійснення WMS мовлення в режимі багатоадресатної передачі. WME може здійснювати захоплення відеосигналу не тільки з зовнішніх джерел, але й з екрану монітора.


Посилання
3. Steve Mack Streaming Media Bible ISBN: 0-7645-3650-8 May 2002